Makrillfisket i Grundsund

Makrillfisket i Grundsund från forna tider (kort historik)
Makrilldörjet har en mycket lång tradition i Bohuslän. Dörjen är ett enkelt redskapmed krok som dras efter båten i låg fart. På 1880-talet ”dörjde” man ofta utefter den norska kusten. Mycket av fångsten landades i Egersund och Kristiansand, Norge. I mitten av 1880-talet började man segla till fiskebankarna i Nordsjön,t.ex. Doggers bankar.
Kutterepoken och makrillfisketKuttrarna inköptes från England – den första köptes till Grundsund. Dessa båtar användes till det mycket lönsamma makrilldörjet. Grundsund blev en av de största kutterhamnarna i Bohuslän. Fiskeperioden varade från mitten av juli och några månader framåt. Man anlöpte endast hamn för att lossa fångsten för att sedan ge sig ut igen. Arbetsdagen varade från 3-tiden på morgonen och pågick till 22-23-tiden på kvällen.  När fångsten tagits ombord fanns merarbete, makrillen skulle sköljas, saltas och läggas i tunnor.
Storhetstiden för detta makrillfiske varade från 1880-talet till 1920-talet. Eftersom mycket makrill exporterades till USA (saltad och/ellerrökt var den ett populärt tilltugg till alkohol), men i samband med förbudet för spritförsäljning i USA försvann denna inkomstkälla
L?mna en kommentar?

0 Kommentarer.

L?mna en kommentar


Tips - du kan anv?nda dessaHTML Taggar och attribut:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>