Nyheter

Acardin här

 a-cardin Därefter från röret, där reaktionen äger rum med förutbestämda tidsintervall prover togs som injicerades in i ett provrör med 5 M perklorsyra. Perklorsyra förstöra mitokondrier, och därigenom stoppas syntesen av ATP. Efter neutralisation […]